LAWAAIBESTRIJDING

  THERMISCHE ISOLATIE
  BRANDPREVENTIE
  home      contact      vacatures

  Lawaai op de werkplek is hinderlijk en zeker niet bevorderlijk voor de werksfeer en   arbeidsprestaties. Maar lawaai kan veel meer schade veroorzaken.

  Onderzoeken hebben uitgewezen dat in bedrijven waar onder lawaaiige omstandigheden   wordt gewerkt, het ziekteverzuim aanmerkelijk hoger ligt dan in “stillere” bedrijven.

  Vaak is lawaai zelfs schadelijk voor de gezondheid met alle gevolgen van dien. Het continu   blootgesteld staan aan een geluidsniveau hoger dan 90 dB(A) kan ertoe leiden dat men na   verloop van tijd een deel van het geluidsspectrum niet meer horen kan.

 

  Ervaring

  B&G Isolatietechniek heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van lawaaibestrijding.   Wij bieden u een breed scala aan mogelijkheden om uw lawaaiprobleem te bestrijden of   ten minste naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

 

  Omkastingen

  Ventilatoren, compressoren, pompen, dieselmotoren, generatoren, turbines e.d. kunnen   door B&G Isolatietechniek worden voorzien van een geluidsreducerende omkasting. Op   maat gemaakt, op basis van RVS of sendzimir verzinkte staalplaat.

 

  Scheidingswanden en schermen

  Geluidsbronnen kunnen ook worden geïsoleerd door plaatsing van akoestische wanden en   schermen. Een oplossing die wordt toegepast in tal van werkruimten en kantoren, maar   ook in de buitenruimte om lawaaioverlast van bijvoorbeeld koelmachines te voorkomen.

 

  Baffles en akoestische plafonds

  Bij lopende banden en boven flessenbanen, maar ook in garages en   constructiewerkplaatsen kunnen baffles en akoestische plafonds worden geplaatst. Het   geluidsniveau kan daarmee met zo’n 5 tot 10 dB(A) worden teruggebracht.

 

 

  Advies

  B&G Isolatietechniek komt uw probleem graag ter plaatse beluisteren en metingen   verrichten. Aan de hand van deze bevindingen kunnen wij u een concreet voorstel doen ter   verbetering van de geluidssituatie.