LAWAAIBESTRIJDING

  THERMISCHE ISOLATIE
  BRANDPREVENTIE
  home      contact      vacatures

  Tijdens en na een brand kan er veel menselijk leed ontstaan en zijn financiële- en   milieugevolgen vaak niet te overzien. Daarom worden eisen van de wetgever en   verzekeraars aan de brandveiligheid van gebouwen steeds hoger gesteld.

  Door een gebouw op te delen in compartimenten kan een beginnende brand in de kiem   worden gesmoord. Belangrijk daarbij is dat de brandscheidingen volledig brand- en   rookdicht zijn.
  Om de brandveiligheid te waarborgen dienen alle doorvoeringen van leidingen, kabelgoten   en luchtkanalen die door een brandwerende scheidingsconstructie gaan dezelfde   brandwerendheid te bezitten als de betreffende scheidingsconstructie zelf.
 

 

  Advies

  B&G Isolatietechniek heeft behalve de eigen expertise toegang tot een omvangrijk netwerk   van kennis op het gebied van brandbeveiliging. Elke situatie is uniek, daarom komen wij   graag bij uw project langs voor een inventarisatie. Met onze kennis van de relevante   regelgeving en uw specifieke wensen brengen wij in kaart wat er gedaan moet worden om   de brandveiligheid te waarborgen.

 

  Onderhoud

  Om uw gebouw ook op de langere termijn brandveilig te houden bieden wij u periodieke   inventarisaties aan. Na inspectie stellen wij een gedetailleerd rapport op inclusief een   prijsopgave voor het herstellen van eventuele gebreken.

 

  Produkten

  B&G Isolatietechniek werkt met o.a. de volgende TNO geteste systemen van Promat:

 

  PROMASTOP®-E systeem

  voor het brandwerend afdichten van luchtkanalen en kabeldoorvoeringen in een   brandwerende wand. Het systeem bestaat uit minerale wol en een brandwerende verf met   endotherme werking.

 

  PROMASTOP®-A en –U brandmanchetten

  voor het brandwerend afdichten van alle soorten kunststofbuisdoorvoeringen.
  Om de kunstofbuis wordt een zgn. wurgmanchet geplaatst. Bij brand wordt de buis   dichtgeknepen door het bij hitte sterk opschuimende kernmateriaal.

 

  PROMASEAL®-MG  Brandwerende opschuimende kit

  voor het brandwerend afdichten van kunststofleidingen tot ø 30 mm. en kleine voegen.

  Voor uitgebreide produktinformatie: www.promat.nl

 

 

 

 

  Brandwerende bekleding van luchtkanalen

  Bij de passage van een luchtkanaal door een brandcompartiment moet een brandklep   worden toegepast. Indien brandkleppen niet ter plaatse van de doorvoering kunnen worden   aangebracht, is het noodzakelijk het luchtkanaalgedeelte vanaf de scheidingsconstructie tot   aan de brandklep brandwerend te bekleden. 

  B&G Isolatietechniek biedt voor brandwerende luchtkanalen o.a. de volgende oplossingen:

  • bekleden met minerale wol
  • aftimmeren met PROMATECT® brandwerende platen

 

 

  Beschermen van stalen kolommen en liggers

  Een onbeschermde staalconstructie komt bij brand binnen korte tijd op een temperatuur   waarbij de functie van draagconstructie verloren gaat, hetgeen tot instorting kan leiden. Om   dit te voorkomen zijn hiervoor de “veilige kritieke temperaturen” opgesteld, waarbij   kolommen en liggers hun draagfunctie blijven behouden.

  B&G Isolatietechniek biedt voor luchtkanalen o.a. de volgende brandwerende oplossingen:

  • bekleden met minerale wol
  • bekleden met PROMAPYR® isolatieplaten
  • aftimmeren met PROMATECT® brandwerende platen